10 ly và 2 giờ đêm

0
62
10 ly và 2 giờ đêm
10 ly và 2 giờ đêm

10 ly và 2 giờ đêm

Gần sáng, chồng khật khưỡng về nhà, vợ vừa mở cửa vừa đay nghiến:

– Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đừng uống quá hai ly và phải về nhà trước 10 giờ đêm!

– Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn hai con số ấy.

(10 ly và 2 giờ đêm)

Xem thêm