Ai ghen?

0
75
Ai ghen?
Ai ghen?

Ai ghen?

Bà chủ nhà nói với cô giúp việc:

– Ông nhà tôi lại tằng tịu với cô thư ký rồi!

– Thưa bà, tôi không tin! Chắc bà nói thế để tôi ghen chứ gì?

(Ai ghen?)

Xem thêm