Ai bảo phải cưa mới đổ?

Ai bảo phải cưa mới đổ. Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao. Nhớ thuở nào phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao. Mẹ bắt được,...

Tình yêu như mắt với tai

Tình yêu như mắt với tai. Nếu thiếu một đứa tương lai còn gì. Tình yêu như chiếc bút chì. Lâu lâu không vót… tức thì vứt...

Truyện mới đăng