Vẫn chén như thường

Vẫn chén như thường

Vẫn chén như thường Lại nói về Chu Du… Một hôm, Lưu Bị cùng chư tướng sang đông NGô để ăn lẩu hải sản và bàn...
Hai thằng ngu

Hai thằng ngu

Hai thằng ngu Lại nói về Điêu Thuyền… Một hôm Lữ Bố bùng họp đi chat, nhưng Lữ Bố lại mang theo cái tính lấc cấc...

Trung nghĩa nhất

Trung nghĩa nhất Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3. Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ...
Giải quyết nỗi buồn

Giải quyết nỗi buồn

Giải quyết nỗi buồn Triệu Vân qua đường, tự nhiên thấy Trương Phi luống cà luống cuống làm cái gì đó. Triệu Vân mới hỏi...
Thầy khôn mới có trò giỏi

Thầy khôn mới có trò giỏi

Thầy khôn mới có trò giỏi Lại nói về A Đẩu .. Lưu Bị sinh được quý tử thì quý hơn vàng….thoi. Quyết cho con ăn...

Nếu…thì vẫn còn sống

Nếu…thì vẫn còn sống Lại nói về Trương Liêu… Lữ Bố và Trương Liêu die cùng lúc và gặp nhau trên thiên đàng… LB: ủa, sao mày...
Chọn hình phạt

Chọn hình phạt

Chọn hình phạt Lại nói về Trương Liêu… Trương Liêu lúc còn sống là nỗi sợ hãi của quân địch, nhưng lúc chết lại là nỗi...
Mười quả mít

Mười quả mít

Mười quả mít Lại nói về 3 anh em Lưu, Quan, Trương phi.. Một hôm, 3 anh em LBị, QZũ, TPhi rủ nhau sang nước Ngô...
Chăm sóc chu đáo

Chăm sóc chu đáo

Chăm sóc chu đáo Lại nói về Lữ Bố Lữ Bố là chiến thần vô địch đi đến đâu là quân địch thất kinh bát đảo...

Lữ Bố và Trương Liêu thi trắc nghiệm

Lữ Bố và Trương Liêu thi trắc nghiệm Lại nói đến Lữ BỐ, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai...

Truyện mới đăng