Một kiểu vào đề...

Một kiểu vào đề

Một kiểu vào đề Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố: “Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?”. - Thưa thầy...

Truyện mới đăng