Chỉ lấy 1 đồng

0
528
Chỉ lấy 1 đồng
Chỉ lấy 1 đồng

Chỉ lấy 1 đồng

1 hôm, cô hàng xóm gọi vôva sang và hỏi:

– Vôva nếu cô cho cháu chọn giưa 10 đồng và 1 đồng, cháu lấy cái nào!

Vôva cười:

– Cháu lấy 1 đồng ạ!

Cô hàng xóm ngạc nhiên và đưa cho vôva 1 đồng!

Cả tháng sau ai ai cung thử vôva giống như cô hàng xóm và kháo nhau rằng :
thằng vôva ngu lắm, cho nó chọn 10 đồng và 1 đồng nó chỉ lấy 1 đồng!
tin đến tai mẹ vôva, bà liền nọc vôva ra đánh 1 trận rồi than:

– Trời ơi, sao tôi khổ thế này, lại có 1 thằng con chê tiền chứ, 10 đồng thì nó không
lấy lại đi lấy 1 đồng bao giờ k0…

Vôva liền bịt miệng mẹ và nói thầm,:

– Khẽ thôi mẹ ơi, con mà lấy 10 đồng thì con chỉ được 10 đồng thôi, còn bây giờ
con có hơn 30 đồng rồi nhé!

Xem thêm