Chối đến cùng

0
260
Chối đến cùng
Chối đến cùng

Chối đến cùng

Một chiếc xe hơi chạy loạng choạng nên bị cảnh sát giao thông bắt dừng lại. Viên đội yêu cầu lái xe:

– Tôi cần phải kiểm tra nồng độ rượu trong máu của ông. Ông hãy thổi vào cái rượu kế này.

– Tôi không thể làm được, vì tôi đang bị suyễn.

– Vậy sẽ có một bác sĩ thử máu cho ông.

– Không được, tôi bị bệnh ưa chảy máu.

– Vậy ông hãy đi thật thẳng theo vạch trắng phân làn đường này.

– Tôi không thể đi như thế được!

– Ông vẫn có lý do để từ chối ư?

– Tất nhiên! Bởi vì nó… ngoằn ngoèo.

(Chối đến cùng)

Xem thêm