Chọn lọc

0
122
Chọn lọc
Chọn lọc

Chọn lọc

Trước cửa xe khách có dòng chữ: “Cho xem đường chỉ tay trước khi lên xe”. Một hành khách thấy lạ hỏi:

– Vậy là sao, ở đây có khủng bố ư?

– À, xe tôi bị đứt phanh, chỉ chở những ai tốt số thôi, nhỡ có mệnh hệ gì lại kiện tụng, mệt lắm.

Xem thêm