Có phong bì tôi mới ký

0
253
Có phong bì tôi mới ký
Có phong bì tôi mới ký

Có phong bì tôi mới ký 

Cô giáo bảo một học sinh:

-Em về chép phạt 100 lần bài này và xin chữ ký của bố mẹ.

– Thưa cô, em hứa sẽ chép đầy đủ, nhưng cô cho em xin 1 cái phong bì.

– Để làm gì?

– Bố vẫn bảo mẹ em rằng: “Thời buổi này phải có phong bì tôi mới ký”.

Xem thêm