Còn tệ hơn là đánh rơi

0
49
Còn tệ hơn là đánh rơi
Còn tệ hơn là đánh rơi

Còn tệ hơn là đánh rơi

Một gã trông bơ phờ tạt vào quán rượu hỏi:

– Tối hôm qua tôi ở đây phải không?

– Đúng đấy!

– Tôi tiêu hết bao nhiêu tiền?

– Khoảng 80 bảng.

– Ơn Chúa! Thế mà tôi cứ nghĩ là đánh rơi đâu mất số tiền đó.

Xem thêm