Cũng như nhau

0
44
Cũng như nhau
Cũng như nhau

Cũng như nhau

Đêm tân hôn chàng hỏi nàng:

Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?

Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi.

Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi

(Cũng như nhau)

Xem thêm