Đừng dại gì đụng vào Voi

0
51
Đừng dại gì đụng vào Voi
Đừng dại gì đụng vào Voi

Đừng dại gì đụng vào Voi

Cọp thơ thẩn dạo chơi và gặp hươu cao cổ:

– Ê, đồ cổ dài! Hãy nói xem ai đẹp nhất trong cả khu rừng này?

– Chúa sơn lâm chứ còn ai vào đây nữa.

Một lát sau sư tử giáp mặt ngựa vằn:

– Này, giống vằn vện! Hãy cho biết xem ai đẹp nhất giữa rừng nguyên sinh?

– Không ai có thể “qua mặt” được chúa sơn lâm.

Cọp rảo bước vẻ mãn nguyện rồi chạm trán một chàng voi đứng án ngữ trước mặt:

– Ê, loài mũi dài tai to gớm ghiếc! Hãy nói xem ai đẹp nhất trong muôn loài quanh đây?

Voi chẳng nói chẳng rằng liền dùng vòi quặp ngang người Cọp, ném xuống đám sình lầy sát đó trước khi tiếp tục dấn bước.

Cọp khó nhọc thoát ra khỏi đám bùn dơ, vừa lắc người cho bớt nước vừa ném theo lời phàn nàn:

– Làm gì mà trái tính trái nết dữ vậy? Đơn giản chỉ cần bảo không biết là được

(Đừng dại gì đụng vào Voi)

Xem thêm: