Hội

0
231
Hội
Hội

Quỷnh: Cậu Quỳnh! Sao cứ thấy con lũ bạn lại hét rống lên : “Hội! Hội!”

Quỳnh: Mày thử đánh vần xem!

Quỷnh: Hờ…ôi…hôi…nặng…

Quỳnh: Đúng rồi đấy, tụi nó bảo mày hôi nặng. ha…ha

Quỷnh: Hừ…

Xem thêm