Hơn

0
251
Hơn
Hơn

Hơn

Ông phú hộ: Quỳnh ! Con gà của tao đâu rồi hả?

Quỳnh: Anh Tí thịt rồi!

Ông phú hộ: Cái gì? Tao cho mày 1 đồng để mày trông nó rồi mà!

Quỳnh: Nhưng ảnh cho con hơn ông, tới 2 đồng lận

Xem thêm