Khi trẻ con sợ bị hôn

0
145
Khi trẻ con sợ bị hôn
Khi trẻ con sợ bị hôn

Khi trẻ con sợ bị hôn

Cô bạn hàng xóm sang chơi, bế và hôn em bé.

Em bé khóc ré lên. Thấy vậy bà mẹ dỗ:

– Kìa sao con khóc, ngoan nào cô thương cô hôn thôi mà.

– Nhưng… nhưng con sợ.

– Con sợ gì nào?

– Hôm qua sang chơi, bố hôn cô ấy rồi bị tát đau lắm.

(Khi trẻ con sợ bị hôn)

Xem thêm: