Khỏi bệnh

0
46
Khỏi bệnh
Khỏi bệnh

Khỏi bệnh

Bác sĩ tâm thần : Chúc mừng anh đã khỏi bệnh!

Bệnh nhân: Mừng gì mà mừng!

Trước đây khi còn bị bệnh tôi là Alexander Đại Đế, giờ Khỏi bệnh tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt!

Xem thêm