Không dám đánh lại

0
85
Không dám đánh lại
Không dám đánh lại

Không dám đánh lại

– Quỷnh: Ở lớp có bạn đánh Quỷnh không dám đánh lại!

– Mắm: Chuyện lạ à nghen! Nhưng tại sao bạn ấy lại đánh Quỷnh?

– Quỷnh: Vì quỷnh đánh bạn ấy trước!!!

– Mắm: Hừ! Biết ngay mà

Xem thêm