Không đẻ được 

0
420
Không đẻ được
Không đẻ được

Không đẻ được 

Một hôm Natasa mặt mày hớn hở khoe với Vova:

– Tớ biết người lớn làm thế nào để đẻ con rồi.

Vova tặc lưỡi:

– Tưởng gì… Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ được nữa kia!

Natasa:

– …!

(Không đẻ được)

Xem thêm