Lên báo

0
342
Lên báo
Lên báo

Lên báo

Hai thằng ăn cướp đang nói chuyện với nhau:

– Ê, sao tao thấy có nhiều thằng không phải là diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng gì mà vẫn được lên báo mày?

– Thế tụi nó lên báo mục gì?

– Ờ thì mục “Người tốt việc tốt”.

– Mày đúng là hỏi nhảm! Tụi nó có công với đất nước thì được lên báo chứ sao.

– Tao cũng muốn được lên báo!

– Mày điên à? Làm ăn cướp mà đòi lên báo!

– Thế mày có cách gì giúp tao được lên báo không?

– Có gì đâu mà khó! Mày chỉ cần làm một vài vụ ăn cướp, giết người, bắt cóc tống tiền, sớm muộn gì cũng sẽ được lên báo.

– Báo gì?

– Báo…”Công An”.

Xem thêm