Lừa

0
252
Lừa
Lừa

Lừa

Hai chàng keo kiệt nói với nhau

– Tí, cậu cho mình mượn bao diêm!

– Không, cậu không lừa được tớ đâu!

– Lừa chuyện gì?

– Mỗi lần tớ cho cậu mượn bao diêm, cậu trả lại đều thiếu mất 1 que

Xem thêm