Ly do đi ăn xin

0
46
Ly do đi ăn xin
Ly do đi ăn xin

Ly do đi ăn xin

Một người đi đường hỏi ông ăn xin: “Sao ông lại đi ăn xin?”.

– Để tôi lấy tiền uống rượu.

– Vậy sao ông lại uống rượu?

– Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.

Xem thêm