Mẹ mình đẹp nhất

0
40
Mẹ mình đẹp nhất
Mẹ mình đẹp nhất

Mẹ mình đẹp nhất

Đi học về, hai trẻ sinh đôi líu lo báo tin vui:

– Mẹ ơi! Mẹ đã đoạt giải “Người mẹ đẹp nhất” ở lớp con.

– Ồ! Mẹ rất vui. Thế lớp con bình chọn như thế nào?

– Bỏ phiếu ạ! Không ai nhận được hơn một phiếu, ngoài mẹ.

– Thế ư? Còn mẹ được bao nhiêu phiếu bầu?

– Hai ạ! nên “Mẹ mình đẹp nhất”!

Xem thêm