Mùi

0
61
Mùi
Mùi

Mùi

Mi: này theo cậu khi người ta mặc áo lông cừu thì có mùi cừu không?

Tí: Đương nhiên là không rồi!

Mi: Quái lạ. Vậy mà sao ông mặc quần áo bò tôi lại ngửi thấy mùi…bò! Không biết từ đâu?

Xem thêm