Nói gì cũng nghe theo

0
33
Nói gì cũng nghe theo
Nói gì cũng nghe theo

Nói gì cũng nghe theo

Em: Anh cho em quả xoài đó rồi sau này anh nói gì em cũng nghe theo!

Anh: Có thật ko ?

Em: Chắc 100% luôn

Anh: Vậy thì xoài đây! Bây giờ, đưa xoài đây!

Em: !?!

Xem thêm