Ông ấy đã thực lòng

0
189
Ông ấy đã thực lòng
Ông ấy đã thực lòng

Ông ấy đã thực lòng

– Quan hệ giữa cậu và ông bố vợ ra sao?

– Rất tốt! Chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ý ông ấy.

– Lần nào vậy?

– Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất thương tôi, thế mà tôi đã không tin ông ta.

(Ông ấy đã thực lòng)

Xem thêm