Phải làm nghề khác

0
58
Phải làm nghề khác
Phải làm nghề khác

Phải làm nghề khác

Này con yêu! Anh cả thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật?

Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?

Xem thêm