Phân chia trách nhiệm

0
62
Phân chia trách nhiệm
Phân chia trách nhiệm

Phân chia trách nhiệm

Bố nói chuyện với con út:

– Này con! Anh cả con thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật?

– Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?

Xem thêm