Quỳ gối nói chuyện

0
51
Quỳ gối nói chuyện
Quỳ gối nói chuyện

Quỳ gối nói chuyện

Hai bợm nhậu nói chuyện với nhau:

– Dạo này đi nhậu không sợ vợ la ó sao?

– Ôi trời, vợ tao sợ tao lắm.

– Vậy là mày bản lĩnh giống tao. Mày biết không, khi đi nhậu về, vợ phải quỳ gối mới nói chuyện được với tao.

– Thế thì mày hơn đứt tao rồi. Chỉ tao cách với.

– Dễ ợt, khi nhậu về, tao chui xuống gầm giường….

Xem thêm