Sơ cứu

0
111
Sơ cứu
Sơ cứu

Sơ cứu

Trung tâm cấp cứu nhận được một cú điện thoại:

– Alô! cho một xe cáp cứu đến ngay khách sạn H, tại bàn tính tiền có một khách hàng bị ngất!

– Bác sĩ trực trả lời: À,ca này thường gặp thôi! Trong lúc đợi hãy làm những động tác sơ cứa sau:

– Bước 1: Gỡ ngay hoá đơn tính tiền ra khỏi tay khách hàng.

– Bước 2: Đặt khách hàng yên tĩnh trong một phòng hạng 3.

– Bước 3: Dùng tấm biển đại hạ giá đặt trước mặt khách hàng.

(Biện pháp Sơ cứu đã đem đến 1 hiệu quả ngoài mong đợi)

Xem thêm