Sợ vợ đến mức Diêm Vương cũng sốc

0
130
Sợ vợ đến mức Diêm Vương cũng sốc
Sợ vợ đến mức Diêm Vương cũng sốc

Sợ vợ đến mức Diêm Vương cũng sốc

Dưới địa ngục, Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói: “Ai sợ vợ đứng hết sang một bên!”.

Tất cả lũ lượt kéo nhau sang bên “sợ vợ”, chỉ còn đúng một người đàn ông vẫn bình tĩnh đứng lại.

Diêm Vương lại gần vỗ vai anh ta và nói:

– Anh đúng là một người đàn ông gan dạ. Vì sao anh không sợ vợ?

– Dạ thưa! Vợ tôi dặn không được tụ tập ở chỗ đông người.

(Sợ vợ đến mức Diêm Vương cũng sốc)

Xem thêm: