Sư tử ăn thịt người

0
42
Sư tử ăn thịt người
Sư tử ăn thịt người

Sư tử ăn thịt người

Bà lão đi tham quan sở thú thấy nhân viên vườn thú bà chỉ vào chuồn sư tử hỏi?

– Đây là sư tử ăn thịt người phải không?

Nhân viên giữ thú:

– Vâng đúng vậy. Nhưng tuần này chúng tôi hết người rồi nên chúng chỉ được ăn thịt bò thôi.

(Sư tử ăn thịt người)

Xem thêm: