Suy luận

0
171
Suy luận
Suy luận

Suy luận

Hai người đàn ông đi ngược chiều gặp nhau, một người hỏi:

– Anh có thấy…?

– Anh bị mất chiếc dép phải không?

– Phải !

– Dép da?

– Phải, đúng vậy.

– Và không được mới lắm?

– Đúng rồi!

– Màu đen chứ gì?

– Vâng!

– Chiếc dép của chân trái?

– Chính xác! Ông thấy nó phải không, vui lòng cho tôi xin lại đi …

– Ồ không, tôi không thấy nó đâu cả!

– Thế sao ông biết rõ ràng chiếc dép tôi mất như vậy?

– Tôi nhìn và Suy luận vào chiếc dép còn lại ông đang mang.

Xem thêm