Tham nhũng trong chống tham nhũng

0
264
Tham nhũng trong chống tham nhũng
Tham nhũng trong chống tham nhũng

Tham nhũng trong chống tham nhũng

Cán bộ vật tư hỏi người kẻ biển hiệu:

– Một panô có nội dung: Công nhân xí nghiệp X. kiên quyết chống tham nhũng! Cỡ chữ to, giá bao nhiêu?

– Thưa anh, trọn gói là 150 nghìn đồng.

– Tốt, làm đi, ngày kia tôi lấy, ghi hoá đơn thanh toán tròn 300 nghìn đồng nhé!

Xem thêm