Thông cảm

0
28
Thông cảm
Thông cảm

Thông cảm

Vi: Tớ xin lỗi vì hôm qua gặp cậu mà không quay lại chào nhé

Tùng: không sao thông cảm mà vì tôi biết cậu xoay sở rất khó khăn mà!

Vi: Gừ…ư

Xem thêm