Thuốc chữa mộng du

0
46
Thuốc chữa mộng du
Thuốc chữa mộng du

Thuốc chữa mộng du

Bệnh nhân hỏi bác sĩ: “Bác sĩ có thuốc chữa mộng du không?”

– Ông đem hộp này về rải quanh giường đi.

– Ủa thuốc gì thế?

– Đinh 5 phân.

– !!!!!

Kết: Nghe qua thành phần thuốc là biết “Thuốc chữa mộng du này” sẽ rất hiệu quả!

Xem thêm