Tìm cái miệng

0
37
Tìm cái miệng
Tìm cái miệng

Tìm cái miệng

Một người mù đang đứng ở góc đường với con chó thì bỗng con chó nhấc một chân sau lên và tè vào ống quần ông ấy. Người đàn ông bèn thò tay vào túi áo và lấy ra một miếng bánh cho chó. Một người nhiều chuyện đứng gần thấy thế liền chạy đến nói “Ông đừng làm thế! Nó chẳng bao giờ học hỏi bất kỳ điều gì khi ông thưởng nó như thế”

Người mù từ tốn trả lời “Tôi chẳng có thưởng gì cả. Tôi chỉ cố tìm cái miệng của nó để đá đít nó một phát”