Trí nhớ

0
51
Trí nhớ
Trí nhớ

Trí nhớ

Một học sinh gần đến kỳ thi bỗng dưng bị bệnh, anh ta tới than với bác sĩ

– S: Thưa bác sĩ trí nhớ của em hỏng mất rồi ạ! Em học đâu quên đó!

– B: Trí nhớ của em suy giảm từ lúc nào?

– S: Dạ vào 4h 5 phút 3 giây ngày 25 tháng 10 cách đây 2 năm ạ

– B: Trời!!!

Xem thêm