Voi và lạc đà

0
400
Voi và lạc đà
Voi và lạc đà

Voi và lạc đà

Voi hỏi lạc đà:” Sao mày lại có ngực ở trên lưng?”

Lạc đà cảm thấy bị xúc phạm nên đáp lại:”Sao thằng mặt buồi mày hỏi ngu thế?”

(Voi và lạc đà)

Xem thêm: