Barbie Đen

Barbie Đen

92lượt
  2.0

  Nội dung phim

  Discover the untold story of the first Black Barbie and the pivotal role three trailblazing women at Mattel had in creating a doll who looked like them.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Beulah Mae Mitchell
  • Kitty Black Perkins
  • Stacey McBride-Irby
  • Patricia Turner
  • Virginia Watson
  • Amitis Motevalli
  • Pabboo Redfeather
  • Barbara Sanon
  • Stephen Mandela Sumner
  • Yolanda Hester

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang