Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự

Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự

525lượt
  1.0

  Nội dung phim

  A true story about a secret British World War II organization; the Special Operations Executive. Founded by Winston Churchill, their irregular warfare against the Germans helped to change the course of the war, and gave birth to modern black operations.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Henry Cavill
  • Eiza González
  • Alan Ritchson
  • Henry Golding
  • Alex Pettyfer
  • Hero Fiennes Tiffin
  • Babs Olusanmokun
  • Cary Elwes
  • Til Schweiger
  • Henry Zaga

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang