Các Tế Bào Của Yumi (Phần 2)

Các Tế Bào Của Yumi (Phần 2)

931lượt
  8.0
  • Diễn viên: Kim Go Eun,Jin Young,

  Nội dung phim

  Bộ phim này tiếp nối với Phần 1 của “Yumi’s Cells”.Mối quan hệ giữa Kim Yoo Mi (Kim Go Eun) và đồng nghiệp Bobby Yoo (Jin Young) được khám phá. Liệu Kim Yoo Mi có tìm được tình yêu đích thực?

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Kim Go Eun
  • Jin Young

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang