Chip và Potato (Phần 3)

Chip và Potato (Phần 3)

811lượt
  2.0

  Nội dung phim

  Với sự giúp đỡ của Potato, Chip tiếp tục học được biết bao điều mới mẻ về thế giới to lớn ngoài kia - từ lần đầu đi cắt tóc tới lần đầu đi máy bay!

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Abigail Journey Oliver
  • Andrea Libman
  • Briana Buckmaster
  • Brian Dobson
  • Chance Hurstfield
  • Dominic Good
  • Christina Jastrzembska
  • Evan Byarushengo
  • Scotia Anderson
  • Emma Jayne Maas
  • Alessandro Juliani

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang