Dersu Uzala

Dersu Uzala

268lượt
  10.0
  • Diễn viên:

  Nội dung phim

  A military explorer meets and befriends a Goldi man in Russia’s unmapped forests. A deep and abiding bond evolves between the two men, one civilized in the usual sense, the other at home in the glacial Siberian woods.

  Vai trò

  Diễn viên

   Thông tin liên quan

  Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang