Godzilla Minus One

Godzilla Minus One

901lượt
  10.0

  Nội dung phim

  In postwar Japan, a new terror rises. Will the devastated people be able to survive... let alone fight back?

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Ryunosuke Kamiki
  • Hidetaka Yoshioka
  • Minami Hamabe
  • Kuranosuke Sasaki
  • Yuki Yamada
  • Saki Nakatani
  • Munetaka Aoki
  • Sakura Ando
  • Mio Tanaka
  • Yuya Endo

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang