Hai Kiếp Yêu Tinh - May Mắn Kiếp Này

Hai Kiếp Yêu Tinh - May Mắn Kiếp Này

346lượt
  6.0
  • Diễn viên: Lưu Diệc Phi,Trùng Thiệu Phong,

  Nội dung phim

  Phim Hai Kiếp Yêu Tinh Phim kể về câu chuyện tình yêu nơi đô thị. Viên Soái là 1 nhân viên đô thị bình thường rơi vào tình yêu với một con hồ yêu Bạch Khiên Sở, BOT (Cục quản lý yêu quái) vì ngăn cản người và yêu quái yêu nhau, phái nhân viên lùng bắt hồ yêu Bạch Khiên Sở đã làm trái quy tắc. Viên Soái vì người yêu hồ ly, dũng cảm xông vào yêu giới.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Lưu Diệc Phi
  • Trùng Thiệu Phong

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang