Hướng dẫn chiêm tinh cho người thất tình (Phần 2)

Hướng dẫn chiêm tinh cho người thất tình (Phần 2)

247lượt
  6.0

  Nội dung phim

  Khi Alice tiếp tục thành công ổn định với chương trình"Những vì sao tình yêu", mối tình ngang trái giữa cô và Davide lại chẳng thể nào đoán định.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Claudia Gusmano
  • Michele Rosiello
  • Lorenzo Adorni
  • Alberto Paradossi
  • Esther Elisha
  • Fausto Maria Sciarappa
  • Emanuela Grimalda
  • Lucrezia Bertini
  • Giancarlo Ratti
  • Bebo Storti
  • Maria Amelia Monti

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang