Khởi Nguồn Xác Sống (Phần 2)

Khởi Nguồn Xác Sống (Phần 2)

307lượt
  3.0

  Nội dung phim

  Bỏ đất liền, cả nhóm lên đường đến những bến cảng không xác định, nơi nào đó Nhiễm trùng chưa tấn công. Họ sẽ khám phá ra rằng nước có thể không an toàn hơn đất liền.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Kim Dickens
  • Lennie James
  • Rubén Blades
  • Colman Domingo
  • Danay García
  • Daniel Sharman
  • Austin Amelio
  • Karen David
  • Christine Evangelista
  • Jenna Elfman

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang