Lính Cứu Hoả Bất Bại

Lính Cứu Hoả Bất Bại

561lượt
  7.0

  Nội dung phim

  Đây là chương trình được thực hiện dưới góc nhìn của"lính cứu hỏa tập sự". Qua đó phản ánh câu chuyện về nghề cứu hỏa - những người anh hùng xông pha nơi hiểm nguy để cứu người gặp nạn. Đồng thời mang đến những kiến thức sát với thực tế nhất đến khán giả.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Trương Hàn
  • Ngụy Đại Huân
  • Trương Bân Bân
  • Tần Tiêu Hiền
  • Trương Nhan Tề
  • INTO1 Trương Gia Nguyên

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang