Lời Nguyền Trên Biển

Lời Nguyền Trên Biển

522lượt
  6.0

  Nội dung phim

  Mary là một trong những bộ phim ra khơi nhưng không có cảm giác thực sự về phương hướng. Điểm thiếu sót lớn nhất của nó theo tôi là tiền đề là âm thanh nhưng cài đặt sai.Một du thuyền gia đình có kích thước khiêm tốn, chỉ đơn giản là không cung cấp đủ không gian vật lý và như một phạm vi hệ quả, để đáp ứng mong đợi, điều kinh dị này mong muốn. Chẳng hạn như, thứ sáu ngày 13 được đặt trong một bốt điện thoại. nó quá hạn chế và phải quay trở lại với sự căng thẳng sinh lý bị kéo ra, trong một nỗ lực vô ích, để bù đắp.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Gary Oldman
  • Emily Mortimer
  • Manuel Garcia-Rulfo

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang