Mở khóa: Thí nghiệm nhà giam

Mở khóa: Thí nghiệm nhà giam

496lượt
  10.0
  • Diễn viên: Eric Higgins,

  Nội dung phim

  Tại trại giam ở Arkansas, cảnh sát trưởng nọ triển khai một thử nghiệm xã hội cấp tiến để trao cho tù nhân thêm nhiều quyền tự quyết trong chương trình thực tế này.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Eric Higgins

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang